C/ Hondures, 28-30
08027 Barcelona
Tel. 93 340 74 68
exit@nauivanow.com

Metro i tren: La Sagrera L1, L5, L9 i L10
Autobús: H8, V27, 34, 40, 62, 96 i 126; nocturns N3 i N9
Bicing: 423 Hondures/Ciutat d’Elx, 248 Palència/Felip II i 240 Espronceda/Josep Estivill